Urbanistický návrh

doc. Ing. arch. Patrik Kotas

Projekt vznikl v letech 2015-2016, kdy byla zadána studie doc. Ing. arch. Patriku Kotasovi, který měl vytvořit takový ideový koncept lokality, který by umožnil zachovat autobusové zastávky blízko centra a zároveň by autobusový terminál přesunul k vlakovému nádraží, jak předpokládá územní plán. Na tomto základě vznikl tzv. bipolární model, který předpokládá vytvoření nového autobusového terminálu u vlakového nádraží a zároveň zachovává zastávkové centrum na současném autobusovém nádraží.

SOUČASNÉ VLAKOVÉ A NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ

Současné vlakové a nákladové nádraží
Autobusy by se oproti současnému stavu nezdržovaly zbytečně na autobusovém nádraží, ale byly by odstaveny u vlakového nádraží - v novém autobusovém terminálu. Ten by vznikl přímo před vlakovým nádražím, částečně na ploše „náměstí“ a částečně na současném nákladovém nádraží. Odsud by autobusy vyjížděly a měly tudíž lepší návaznost na vlakové spoje. Cestou by nabíraly cestující od centra města. K zázemí pro cestující by se využila budova jak současného vlakového nádraží, tak i dosud prázdná budova nákladového nádraží (vyznačeno modře). Zde by měli zázemí také řidiči spojů.

Budoucí autobusový terminál u vlakového nádraží


SOUčASNÉ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ A UL. 17. LISTOPADU

Zastávkové centrum je zasazeno do ulice 17. listopadu přímo před Komerční banku. Je řešeno jako ostrovní nástupiště s několika zastávkami pro autobusy, krytým zázemím pro cestující (vyznačeno modře) a je ohraničené okružními křižovatkami. Autobusy sem najíždí z kruhových objezdů netradičně v protisměru, což znamená, že chodci vystupují vpravo a vždy bezpečně doprostřed nástupiště. Odtud jsou pak vedeni na dva přechody a dále do centra města, nebo k nákupní zóně či sídlišti Nové Město.

BUDOUCÍ ZASTÁVKOVÉ CENTRUM

"Zastávkové centrum by bylo vždy výstupní i nástupní stanicí projíždějících spojů. Tento dopravní uzel tak zachovává pro cestující přímou dostupnost do centra města. Uprostřed je plánováno kryté nástupiště s odpovídajícím zázemím pro cestující (čekárna, občerstvení, toalety apod.). Plocha současného autobusového nádraží, nástupiště, se muže vymístit a může se využít pro další rozvoj města – lze zde vytvořit další ulice v tradičním uličním profilu, doplnit zeleň apod."