Řešení dopravy

a jak to vše bude fungovat

Mezi dvěma dopravními uzly, tedy autobusovým terminálem a zastávkovým centrem, vznikne soustava okružních križovatek. Ty mají zlepšit jak vjezd z vedlejších ulic a tedy plynulost provozu, tak také umožní vybudování nových bezpečných přechodů a zároveň zklidní dopravu.
KRUHOVÝ OBJEZD DĚLNICKÁ ULICE PŘED REALIZACÍ

KRUHOVÝ OBJEZD DĚLNICKÁ ULICE PŘED REALIZACÍ

KRUHOVÝ OBJEZD U KAUFLANDU PŘED REALIZACÍ

KRUHOVÝ OBJEZD U KAUFLANDU PŘED REALIZACÍ

KRUHOVÝ OBJEZD U KB PŘED REALIZACÍ

KRUHOVÝ OBJEZD U KB PŘED REALIZACÍ

KRUHOVÝ OBJEZD U SOUDU PŘED REALIZACÍ

KRUHOVÝ OBJEZD U SOUDU PŘED REALIZACÍ

KRUHOVÝ OBJEZD DĚLNICKÁ ULICE PO REALIZACI

KRUHOVÝ OBJEZD DĚLNICKÁ ULICE PO REALIZACI

KRUHOVÝ OBJEZD U KAUFLANDU PO REALIZACI

KRUHOVÝ OBJEZD U KAUFLANDU PO REALIZACI

KRUHOVÝ OBJEZD U KB PO REALIZACI

KRUHOVÝ OBJEZD U KB PO REALIZACI

KRUHOVÝ OBJEZD U SOUDU PO REALIZACI

KRUHOVÝ OBJEZD U SOUDU PO REALIZACI

Navrženy jsou zde celkem čtyři kruhové objezdy – v Dělnické ulici (se kterým se v rámci konceptu dopravy v budoucnosti již pocítalo), před Kauflandem (zde kruhový objezd již je) a z obou stran zastávkového centra před Komerční bankou, tedy na križovatce ulic 17. listopadu/ Popovická / Riegrova a na současné križovatce 17. listopadu / Šafaríkova (pod Okresním soudem).
Protože se řešení citelně dotkne také místní dopravy, vznikly za účelem ověření funkčnosti předloženého konceptu další studie - dopravní model a studie proveditelnosti. Ty zpracovala renomovaná společnost AF-CITYPLAN s.r.o., jejíž dopravní inženýri blíže popisují a ověřují praktické fungování navrženého dopravního řešení.
Na základě studie architekta Kotase vytvořili dopravní model města a mikrosimulaci dopravního proudu všech úcastníků silničního provozu. Ty pak potvrdily, že z hlediska kvality dopravy je dané řešení nejlepší možné. Kruhové objezdy totiž zaručují plynulost a zklidnění dopravy, zvýšení počtu přechodů zase zlepší bezpečnost pro chodce.
Peší totiž nyní musejí překonávat přechody v ul. 17. listopadu před Komerční bankou a v ulici Dělnická, které jsou delší, než standardní přechody, a tudíž potenciálně nebezpecné.
"Vycházeli jsme z praktického nasčítání chodců, nastupujících a vystupujících cestujících a počtu automobilů, které v danou dobu lokalitou projedou a jejich vzájemného působení. Mikrosimulace pak ukázala, jak se bude dopravní proud chovat v nové situaci, tedy jaká bude díky kruhovým objezdům plynulost dopravy či délka kolon, možné zpomalení průjezdu, působení chodců apod. Hodnocení kvality dopravy nám pak vyšlo na všech križovatkách ve škále hodnocení na písmenu A, což je nejlepší možné hodnocení."