Další postup v projektu

Nákladové nádraží – brownfield v blízkosti centra

Nejprve musí město dorešit majetkové záležitosti, a to odkoupit od Českých drah lokalitu nákladového nádraží. To musí ale nejdříve stavebně upravit, tedy snést koleje a další zařízení, vyřešit ekologickou zátež a zprovoznit zbývající část nákladového nádraží. Pak muže být do konce roku 2018 kupní smlouva uzavřena dle podmínek smlouvy o smlouvě budoucí. Budovy byly zakoupeny už v roce 2013 za 2,2 milionu. V roce 2016 schválilo zastupitelstvo města financování zakázky na přestavbu nákladového nádraží dle požadavku Správy železniční dopravní cesty. Snesení kolejiště a úprava pozemku má začít ještě v roce 2017 a provede ji firma Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. za zhruba 18,4 milionu Kč bez DPH. Samotná koupě pozemků od Českých drah pak bude stát další 4 miliony. Od Českých drah je však ještě potřeba odkoupit pozemek mezi osobním a nákladovým nádražím.

NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ

Severovýchodní obchvat města - přeložka II/286

Další řešení dopravy – obchvat a propojka na Nové Město

Dále je třeba jednat s Královéhradeckým krajem o využití jeho pozemku a silnic pro plánovanou stavbu. Stejně tak o zahájení výstavby další části obchvatu na severovýchodě města – přeložky II/286. Ta by měla centru města odlehčit od tranzitní dopravy. K dalšímu poklesu projíždejících automobilů by mělo dojít plánovanou propojkou ulic vedoucích dopravu od firem RONAL CR s.r.o. a Seco GROUP a. s. směrem na Nové Město.

Předpokládané náklady projektu

Předpokládané náklady na budoucí přestavbu obou lokalit včetně projektové přípravy a výkupu pozemků se pohybují kolem 200 milionů korun. Práce by probíhaly na etapy v dalších několika letech. Pokud to bude možné, pokusí se město získat finance i z dotací. Částecně by se také mohl na financování podílet Královéhradecký kraj, protože část dopravy vede po jeho silnicích. Dosud stály dokumentace město zhruba 1 milion korun bez DPH.
Popis Částka
Přípravná a projektová dokumentace
5,5 mil. Kč
Zábory a nákupy pozemků
25,6 mil. Kč
Stavby a konstrukce
136,8 mil. Kč
Stroje a zařízení
0 Kč
Technická asistence
1 mil. Kč
Technický dozor
0,5 mil. Kč
Celkové investiční náklady
169,4 mil. Kč
Rezerva
13,7 mil. Kč
Celkové investiční náklady vč. rezervy
183,1 mil. Kč
DPH
33 mil. Kč
Celkem s DPH
216,1 mil. Kč
"Na základě závěru dopravních studií lze říci, že je navrhovaný model připraven pro další projednávání, neboť vyhovuje požadavkům jak územního plánu, tak současnému a budoucímu zatížení dopravy. Prioritní stavbou pro město je přeložka II/286. Kraj s její stavbou počítá. Pozemky jsou již vykoupeny, projektová dokumentace se dokončuje a Kraj by mohl se stavbou začít do dvou let. Dokončení obchvatu města by mělo centru citelně ulevit, protože odvede tranzitní dopravu mimo něj. Další potřebnou stavbou by byla propojka ulice Popovické a Nového Města, s čímž zase počítá projekt Odpočinková zóna Cidlina."