Projekt přestavby lokality
autobusového a vlakového nádraží v Jičíně

Město Jičín vám představuje projekt přestavby současného autobusového a části vlakového nádraží. Urbanistický návrh se týká široké lokality - ulice Riegrovy, 17. listopadu, Dělnické, vlakového, nákladového a autobusové nádraží.

Lokalitou autobusového nádraží a přilehlých ulic dennodenně proudí davy lidí - z autobusového a vlakového nádraží do centra města, do práce, na nákup do blízkých obchodních center, děti do škol nebo se tu pohybují ti, pro které je Jičín jen přestupní stanicí. Každý den tudy projíždí tisíce automobilů, jejichž řidici se bud chtějí dostat blíže centru města, nebo naopak ven z města směrem na Popovice, nebo do Hradecké ulice a dále na obchvat.
Představitelé města Jičína hledají novou podobu a lepší dopravní řešení celé lokality už od 90. let. Ve strategickém plánu schváleném v roce 2005 je uvedena jako jeden z cílů k řešení.
"Samotné rozsáhlé autobusové nádraží je dlouhodobým problémem města. Jeho velikost je nadměrná, nástupiště nekryté, zastávky nepřehledné. S automobilovou dopravou se na složitých križovatkách kříží trasy autobusů, pohyb cestujících po tamních chodnících i mezi nástupišti je rizikový. Další problematický prostor je bývalé nákladové nádraží. Leží blízko vlakové stanice a je dlouhodobě nevyužitou plochou s velkým urbanistickým potenciálem. Brownfield téměř v centru města. Kromě těchto problémů obě lokality ani zdaleka neodpovídají potřebám současné dopravy. To vše si vedení Jičína dlouhodobě uvědomuje a postupnými kroky chce lokalitu řešit. Nový projekt přetváří obě lokality a dává jim smysluplné využití."